Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky, nařízení obce

 Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č.1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.pdf

 

Obecně závazná vyhláška č.3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

01.01.2018

Obecně závazná vyhláška č.2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.pdf

01.04.2017

Obecně závazná vyhláška č.1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.pdf

01.04.2017

Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

01.01.2017

Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o místním poplatku ze psů.pdf

01.01.2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2016 

Nařízení obce Babice č.1/2015 - Tržní řád (zákaz podomního a pochůzkového prodeje)

01.01.2016 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Babice

01.04.2015

Obecně závazná vyhláška č.1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2013

1/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

03.03.2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů

01.01.2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, 01.01.2009
Obecně závazná vyhláška č.1/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí  
Obecně závazná vyhláška obce Babice č.2/2007 ze dne 10.12.2007, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.1/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2008
Obecně závazná vyhláška č.5/2004 kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.5/1995. o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů 01.01.2005
Obecně závazná vyhláška obce Babice č. 4 ze dne 13.12.2004 kterou se mění a doplňuje vyhláška č.1/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2005

Obecně závazná vyhláška obce Babice č. 3 ze dne 26.7.2004 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

01.09.2004

Obecně závazná vyhláška obce Babice č. 2 ze dne 23.8.2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

01.10.2004

Požární řád obce Babice.

15.06.2004

Obecně závazná vyhláška obce Babice č. 2 ze dne 8.12.2003 o místním poplatku ze psů

01.01.2004

Obecně závazná vyhláška obce Babice č.1/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

01.01.2004

Herní řád víceúčelového hřiště v Babicích

19.04.2004

Směrnice obce

Směrnice č.2/2015 - Organizační řád obce

Směrnice č.1/2015 - Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice 01/2011 - Organizační řád

01.09.2015

01.04.2015

01.04.2011

Směrnice 02/2011 - Bezúročná půjčka občanům 12.04.2011
Směrnice 01/2012 - Zásady a postupy při zadávání veř. zakázek malého rozsahu 14.02.2012
Směrnice 02/2012 - Prodej pozemků ve vlastnictví obce Babice 27.03.2012

 

Veřejnoprávní smlouvy 

 . VPS na úseku spec. stavebního úřadu.pdf

 . VPS přestupky dodatek č.1.pdf

 

Informace pro občany

Krizová připravenost obce Babice.pdf 

Ceník Vodného a Stočného na r. 2017 (2).pdf

Ceník Vodného a Stočného na r. 2018.pdf

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Usnesení zastupitelstva

ROK 2018

Zápis č.01/2018 z jednání OZ dne 22.1.2018.docx

Zápis č.02/2018 z jednání ZO dne 19.2.2018.docx

Zápis č.03/2018 z jednání ZO dne 19.3.2018.docx

 

 

 

ROK 2017 

Zápis 01/2017 z jednání OZ dne 9.1.2017 .docx

Zápis č.2/2017 z jednání ZO dne 6.2.2017.docx

Zápis č.03/2017 z jednání ZO dne 6.3.2017 .docx

Zápis č.04/2017 z jednání ZO dne 3.4.2017.docx

Zápis č.5/2017 z jednání ZO dne 2.5.2017.docx

Zápis č.06/2017 z jednání ZO dne 15.5.2017.docx

Zápis č.07/2017 z jednání ZO dne 31.5.2017.docx

Zápis č.08/2017 z jednání ZO dne 26.6.2017.docx

Zápis č.09/2017 z jednání ZO dne 24.7.2017.docx

Zápis č.10/2017z jednání ZO dne 21.8.2017.docx

Zápis č.11/2017 z jednání ZO dne 18.9.2017.docx

Zápis č.12/2017 z jednání ZO dne 16.10.2017.docx

Zápis č.13/2017 z jednání ZO dne 13.11.2017.docx

Zápis č.14/2017 z jednání ZO dne 18.12.2017.docx

 

ROK 2016 

Zápis 01/2016 z jednání OZ dne 11.1.2016.doc

Zápis 02/2016 z jednání OZ dne 25.1.2016.doc

Zápis 03/2016 z jednání OZ dne 08.02.2016.doc

Zápis 04/2016 z jednání OZ dne 22.02.2016.doc

Zápis 05/2016 z jednání OZ dne 7.3.2016.doc

Zápis 06/2016 z jednání OZ dne 21.03.2016.doc

Zápis 07/2016 z jednání OZ dne 04.04.2016.doc

Zápis 08/2016 z jednání OZ dne 18.4.2016.doc 

Zápis 09/2016 z jednání OZ dne 2.5.2016.doc

Zápis 10/2016 z jednání OZ dne 16.5.2016.doc

Zápis 11/2016 z jednání OZ dne 30.5.2016.doc

Zápis 12/2016 z jednání OZ dne 27.6.2016.doc

Zápis 13/2016 z jednání ZO dne 25.7.2016.doc

Zápis 14/2016 z jednání ZO dne 22.8.2016.doc

Zápis 15/2016 z jednání ZO dne 19.9.2016.odt

Zápis 16/2016 z jednání ZO dne 17.10.2016.odt

Zápis 17/2016 z jednání OZ dne 14.11.2016.doc

Zápis 18/2016 z jednání ZO dne 12.12.2016 .docx

 

Oznámení

Obecní úřad je Vám k dispozici vždy v úřední hodiny v pondělí a ve středu od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin.

Děkujeme za pochopení