Dotace

V roce 2015  získala naše obec tyto dotace:

 

 

 


Díky finanční spoluúčasti Olomouckého kraje

získala JSDH obce Babice v roce 2015

 

finanční podporu ve výši 11.000,- Kč na pořízení věcného vybavení

finanční podporu ve výši 4.062,- Kč na odbornou přípravu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Realizace projektu s názvem

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

 

Akce byla realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje v roce 2015 v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2015.Výše finanční podpory: 300.000,-- Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V roce 2014  získala naše obec tyto dotace

     

Realizace stavby  „II/444 Uničov – Šternberk, Zvýšení bezpečnosti v Obci Babice“

Akce byla realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje v roce 2014 

Výše finanční podpory činí  300.000 ,-- Kč

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Mimořádné ocenění Oranžová stuha Olomouckého kraje 2013

v rámci celostátní soutěže „Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova“

Název projektu : Oprava (výměna)  vybavení interiéru a topení v obecních budovách

Projekt je spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR

výše finanční odměny 600.000,--Kč .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Neinvestiční dotace na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži

"Obec přátelská rodině r.2013"

Výše dotace 500.000,--Kč

-----------------------------------------------------------

V roce 2013 naše obec získala dotace na tyto akce:

logo EU

Snížení prašnosti v obci Babice

CZ.1.02/2.1.00/13.18665

EDS: 115D212001537

IS SFZP 13156972

Výše finanční podpory na tuto akci: 703 917,34 Kč

 

Výsadba zeleně na p.č.1661 v k.ú. Babice u Šternberka

Realizace LBK 30

Výše finanční podpory na tuto akci: 220 447,- Kč

 Olomoucký kraj - logo

Finanční příspěvek poskytnutý Radou Olomouckého kraje.

13. mezinárodní setkání obcí Babice konané ve dnech 13. - 15. 9. 2013.

Výše finanční podpory na tuto akci: 25 000,- Kč

 

 up - logo

Neinvestiční dotace na dva zaměstnance obecního úřadu.

Jeden zaměstnanec v rámci veřejně prospěšných prací, druhý na společensky účelném pracovním místě.

 Výše finanční podpory: 45 333,- Kč

 Účelová dotace z Ministerstva financí – poskytnutá prostřednictvím kraje, na volbu Prezidenta ČR, která se konala v 1. kole ve dnech 11. - 12. 1. 2013 a v 2.kole konané ve dnech 25.-26.1.2013.

 Výše finanční podpory na tyto volby: 17 240,- Kč

Účelová dotace z Ministerstva financí – poskytnutá prostřednictvím kraje na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25. - 26. 10. 2013

Výše finanční podpory na tyto volby: 16 549,- Kč

 

 Dotace z Olomouckého kraje na výdaje JSDH

 (odborná příprava).

 Výše finanční podpory: 610,- Kč.

 V roce 2012 naše obec získala dotace na tyto akce: 

Obnova dopravní a jiné technické
infrastruktury v obci Babice

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

ZE STÁTNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO
INTERVENČNÍHO FONDU (SZIF)

v rámci opatření III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic

Programu rozvoje venkova ČR v roce 2012

  

Realizace lokálního biocentra LBC 20a  v obce Babice u Šternberka

Akce je realizována diky finanční podpoře Operačního programu Životní prostředí, podporovaného z prostředků ERDF/FS, včetně spolufinancování ze SFŽP ČR.

Výše finanční podpory činí 878 771,- Kč.

Obnova kamenného kříže u kostela Všech svatých v obci Babice u Šternberka

Akce je realizována díky finanční podpoře Olomouckého kraje z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2012.

Výše finanční podpory činí 32 480,--Kč.

Olomoucký kraj - logo

 

Příspěvek na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2012“

Tato akce je realizována díky finanční podpoře Olomouckého kraje v roce 2012.

Výše finančního podpory činí 15 000,--Kč.

V roce 2011 naše obec získala dotace na tyto akce: 

„Výměna oken KD“

Akce je realizována z dotace projektu na podporu rodiny vítězné obci v celostátní soutěži Ministerstva práce a sociálních věcí

„Obec přátelská rodině 2010“,

kategorie do 500 obyvatel.

 

Obnova chodníků

 Akce je realizována za finanční spoluúčasti Ol. kraje z Programu obnovy venkova. Výše příspěvku - 500 000,--Kč.

 

 

V roce 2010:

Oprava kamenného kříže Babice

Akce je realizována díky poskytnuté dotaci Olomouckého kraje z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2010. Výše dotace činí 50 000,--Kč.

  

Oprava a rekonstrukce Obecního úřadu

Akce je realizována za finanční spoluúčasti Ol. kraje z Programu obnovy venkova. Výše příspěvku - 500 000,--Kč.

V roce 2009:

B.J. 6PB - PČB Babice u Šternberka

(termín dokončení 30. 11. 2010)

Akce je realizována za finanční spoluúčasti MMR v rámci podprogramu "Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2009".
Výše příspěvku - 3,600 mil.Kč.

 

Stavební obnova Základní školy v Babicích včetně venkovních hřišť“

Výše příspěvku - 7 445 103,--Kč

 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci opatření III.2.1. Občanské vybavení a služby Programu rozvoje venkova ČR