Hlášení MR: Vyložení katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutíDatum konání:
27.3.2017
Datum ukončení:
31.3.2017

Hlášení MR: Obecní úřad Babice podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-3/2015-805 oznamuje, že v budově Obecního úřadu Babice, místnost obecního úřadu Babice 65, v období od 20.3.2017 do 31.3.2017, vždy v pondělí a středu od 10:00 do 12:00 hod. a od 13:30 do 17:00 hod., v ostatních pracovních dnech od 10:00 do 12:00 hod. bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Babice u Šternberka obce Babice.

Ve dnech pondělí a středa bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí.