Informace pro občany - definice "drobná stavba"Datum konání:
30.9.2015
Datum ukončení:
31.10.2015

 

DEFINICE „drobná stavba“

Současně platný stavební zákon 183/2006 Sb. pojem „drobná stavba“ nepoužívá. Tento pojem definovala předchozí právní úprava a to stavební zákon 50/1976 Sb. ve svém ustanovení § 139b v odst. 7 a 8. Každá stavba je definována a popsána konkrétně v platném stavebním zákoně. 

Dle zákona o katastru nemovitostí se definuje pojem „drobná stavba“ jako stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 16m2 a výška 4,5m a která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní.