Svoz bioodpadu v červenci, srpnu a září 2018Datum konání:
10.7.2018
Datum ukončení:
30.9.2018