Budování kanalizace aglomerace "Šternberk - Babice"

(dokončeno 12/2010)