„Stavební obnova Základní školy v Babicích včetně venkovních hřišť“

(dokončeno září 2009)