Ukázky videa z obecních akcí

2014

Den matek 2014: http://ulozto.cz/xGSikPcE/14-04-16-den-matek-mp4 (heslo: babice)

2011

Rozsvícení vánočního stromečku - 3. 12. 2011 

Vánoční besídka v mateřské škole - prosinec 2011

Společenský večer důchodců - říjen 2011

Vánoční koncert v kostele Všech Svatých v Babicích - 14. 12. 2011 

Celá videa, dle níže uvedeného seznamu, si můžete bezplatně zapůjčit na obecním úřadě v Babicích:

 •  MDŽ

 • Babice - Čarodějnice

 • Vítání občánků

 • 126. let hasičů

 • Setkání seniorů

 • Den dětí

 • 11. setkání obcí Babice

 • Předškoláčci

 • Koncert v kostele

 • Večer důchodců

 • Na návštěvě v Praze

 • Mikuláš

 • Vánoce

 • Vítání občánků 28. 1. 2012