Výstavba bytového domu - B.J. 6PB - PČB Babice u Šternberka

(termín dokončení 30. 11. 2010)