Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Volby

Volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.pdf 

Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf 

Informace k 1.zasedání členů okrskové volební komise .pdf

Oznámení o době a místě konání voleb v obci-Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.pdf

 

 

 

Volby do zastupitelstev obcí 2014

Volby do Evropského parlamentu ve dnech 24.5. - 25.5.2019

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu.pdf

Informace pro členy okrskových volebních komisí - 1.zasedání členů okrskové volební komise dne 29.4.2019.doc

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.pdf

Informace o počtu a sídle volebních okrsků.pdf

Žádost o vydání voličského průkazu.docx

Informace pro voliče - Vydávání voličských průkazů.docx

Volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5.10. - 6.10.2018

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2018.pdf

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.pdf

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf

Pozvánka - první zasedání členů okrskové volební komise.pdf

Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva obce.pdf

Počet členů Zastupitelstva obce Babice na volební období 2018-2022.doc 

Seznam obcí, ze kterých se podávají kandidátní listiny registračnímu úřadu - Šternberk.pdf

VZOR - Kandidátní listina včetně Prohlášení kandidáta.pdf

VZOR - Petiční listina (003).doc

Potřebný počet podpisů voličů na petici .pdf

Volby prezidenta České republiky ve dnech 12.-13.1.2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.pdf

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků.pdf

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.pdf

Oznámení o svolání prvního zasedání členů okrskové volební komise.docx

Informace pro členy okrsk. volební komise.doc

Oznámení o době a místě konání volby v obci.pdf

Oznámení o době a místě konání 2.kola volby prezidenta republiky.pdf

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky r. 2017

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.pdf

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.pdf

1.zasedání členů okrsk. volební komise-dopis.doc

Oznámení o době a místě konání voleb v obci.pdf

 Opis výsledku hlasování -volby do Poslanecké sněmovny.pdf

Volby do zastupitelstev krajů 

Další informace: http://www.kr-olomoucky.cz/volby-2016-cl-3505.html 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.pdf 

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Babice.pdf

Oznámení o 1.zasedání členů okrskových volebních komisí.pdf

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje v obci.pdf

Voličské průkazy:  http://www.mvcr.cz/clanek/volby-volicske-prukazy.aspx