Kontakt

Obec Babice
Babice č. 65
785 01 Šternberk

Dana Haasová    585 014 875, 732 173 067, starosta@obecbabice.cz
starostka

Pavel Drábek  585 014 875, 602 520 077, ou@obecbabice.cz
místostarosta   

Petra Schneiderová   585 000 265, 736 780 947, ucetni@obecbabice.cz
účetní  

Ladislava Zdražilová  585 014 875, 732 857 599, ou@obecbabice.cz 
pracovnice vztahů k  veřejnosti

Mapa