Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Dotace

Dotace

V roce 2024 získala naše obec dotaci 

Obec Babice - Sharp_20240514_075838_0001.jpg

 

 

V roce 2023 získala naše obec dotaci za účelem podpory obcí Olomouckého kraje při pořizování, technickém zhodnocení, opravách požární techniky, nákupu věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje

Olomoucký kraj poskytl dotaci ve výši 49.000,-Kč na částečnou úhradu výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Babice.  

logo olomoucky kraj

 

 

V roce 2022 získala naše obec dotaci za účelem podpory obcí Olomouckého kraje při pořizování, technickém zhodnocení, opravách požární techniky, nákupu věcného vybavení a k zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje

Olomoucký kraj poskytl dotaci ve výši 48.500,-Kč na částečnou úhradu výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Babice.  

logo olomoucky kraj

 

V roce 2022 získala obec dotaci:

 IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

Realizace projektu „Mateřská škola Sluníčko v obci Babice“

V říjnu 2018 byla do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) podána dotační žádost k projektu, jehož hlavním cílem je zvýšit kapacitu mateřské školy v obci Babice, aby bylo možné uspokojit poptávku po umístění dětí.

V rámci projektu dojde k vybudování novostavby mateřské školy, čímž dojde k navýšení kapacity o 16 míst ze stávajících 25. Výsledná kapacita mateřské školy v obci tedy bude 41 míst. Rovněž dojde k vybavení školy nábytkem a dalším potřebným vybavením. Stávající mateřská škola je u místních obyvatel velmi oblíbená a z tohoto důvodu je stávající kapacita plně obsazena.

Z uvedeného hlavního cíle i dílčích cílů je zřejmé, že projekt přispívá k naplňování specifického cíle IROP č. 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Podaná žádost o dotaci byla úspěšná a projekt je v současnosti realizován s termínem ukončení září 2022.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl: Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání v obci Babice prostřednictvím výstavby mateřské školy v obci Babice. Výstavbou dojde o navýšení kapacity
o 16 míst.

Předmět projektu a jeho výsledky: Předmětem projektu je vybudování mateřské školy v obci Babice. V současnosti stávající mateřská škola sídlí v jedné budově společně s místním obecním úřadem. Místní mateřská škola v Babicích je velmi vytížená a u místních obyvatel oblíbená. Z tohoto důvodu je stávající kapacita školy plně obsazena. Očekávaným výsledkem je navýšení kapacity o 16 míst ze stávajících 25. Výsledná kapacita mateřské školy tedy bude 41 míst. 

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

 

V roce 2021 získala naše obec dotaci za účelem podpory investičních a neinvestičních akcí obcí.

Olomoucký kraj poskytl dotaci ve výši 500.000,-Kč na částečnou úhradu uznatelných výdajů na "Nové sociální zázemí ve sportovním a kulturním areálu obce Babice" na vybudování nového sociálního zázemí ve sportovním a kulturním areálu obce Babice.  

logo olomoucky kraj                     ochranna-znamka-pov-ok (1).jpg

 

V roce 2021 získala naše obec dotaci za účelem podpory obcí Olomouckého kraje při pořizování, technickém zhodnocení, opravách požární techniky, nákupu věcného vybavení a služeb k zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje

Olomoucký kraj poskytl dotaci ve výši 66.300,-Kč na částečnou úhradu výdajů na pořízení, technické zhodnocení, opravu požární techniky, nákup věcného vybavení  a zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Babice.  

logo olomoucky kraj

 

 

V roce 2020 získala naše obec dotaci za účelem podpory obcí Olomouckého kraje při pořizování, technickém zhodnocení a opravách požární techniky a nákupu věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje

Olomoucký kraj poskytl dotaci ve výši 54.200,-Kč na částečnou úhradu výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Babice.  

logo olomoucky kraj

 

V roce 2019 získala naše obec dotaci za účelem podpory obcí Olomouckého kraje při pořizování, technickém zhodnocení a opravách požární techniky a nákupu věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje

Olomoucký kraj poskytl dotaci ve výši 50.000,-Kč na částečnou úhradu výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Babice.  

logo olomoucky kraj

 

V roce 2018 získala naše obec tyto dotace

Olomoucký kraj poskytl dotaci ve výši 500.000,-Kč na částečnou úhradu výdajů na akci "Veřejné osvětlení obce Babice". 

Olomoucký kraj poskytl dotaci ve výši 245.000,-Kč na částečnou úhradu výdajů na vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Babice.


logo olomoucky kraj

V roce 2017 získala naše tyto dotace

Olomoucký kraj poskytl dotaci ve výši 54.800,-Kč na částečnou úhradu výdajů na vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Babice zřízené obcí Babice. 

logo olomoucky kraj 

V roce 2016 získala naše obec tyto dotace

Olomoucký kraj poskytl dotaci ve výši 18.000,-Kč na částečnou úhradu nákladů na vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Babice. 

 logo olomoucky kraj

V roce 2015  získala naše obec tyto dotace:

 

Zavedení separace, svozu a zpracování bioodpadu v obci Babice 

CZ.1.02/4.1.00/15.27768                  EDS: 115D242004179

Výše finanční podpory ve výši 813.917,-Kč

logo EU

 

Olomoucký kraj poskytl dotaci ve výši 11.000,-Kč na pořízení věcného vybavení a 4.062,-Kč na odbornou přípravu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Babice.

Olomoucký kraj poskytl dotaci ve výši 300.000,-Kč na úhradu výdajů na akci "Oprava místních komunikací a veřejného osvětlení".  

 

logo olomoucky kraj

 

V roce 2014  získala naše obec tyto dotace:

     

Olomoucký kraj poskytl dotaci ve výši 300.000,-Kč na úhradu výdajů na akci realizace stavby "II/444 Uničov-Šternberk, Zvýšení bezpečnosti v obci Babice".

logo olomoucky kraj

Mimořádné ocenění Oranžová stuha Olomouckého kraje 2013

v rámci celostátní soutěže „Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova“

Název projektu : Oprava (výměna)  vybavení interiéru a topení v obecních budovách

Projekt je spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR

výše finanční odměny 600.000,--Kč .

Logo MRMR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Neinvestiční dotace na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži

"Obec přátelská rodině r.2013"

Výše dotace 500.000,--Kč 

 

Obec přátelská rodině

 

 
 
 

 

Snížení prašnosti v obci Babice

CZ.1.02/2.1.00/13.18665     EDS: 115D212001537   IS SFZP 13156972

Výše finanční podpory na tuto akci: 703 917,34 Kč 

logo EU

 

Výsadba zeleně na p. č. 166

1 v k.ú. Babice u Šternberka

Realizace LBK 30, Výše finanční podpory na tuto akci: 220 447,- Kč

Logo životní prostředí

Finanční příspěvek poskytnutý Radou Olomouckého kraje na akci: 

13. mezinárodní setkání obcí Babice, konané ve dnech 13. - 15. 9. 2013.

Výše finanční podpory na tuto akci: 25 000,- Kč

Olomoucký kraj - logo


up - logo

Neinvestiční dotace na dva zaměstnance obecního úřadu.

Jeden zaměstnanec v rámci veřejně prospěšných prací, druhý na společensky účelném pracovním místě.

 Výše finanční podpory: 45 333,- Kč

 Účelová dotace z Ministerstva financí – poskytnutá prostřednictvím kraje, na volbu Prezidenta ČR, která se konala v 1. kole ve dnech 11. - 12. 1. 2013 a v 2.kole konané ve dnech 25.-26.1.2013.

 Výše finanční podpory na tyto volby: 17 240,- Kč

Účelová dotace z Ministerstva financí – poskytnutá prostřednictvím kraje na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25. - 26. 10. 2013

Výše finanční podpory na tyto volby: 16 549,- Kč

Olomoucký kraj poskytl dotaci ve výši 610,- Kč na odbornou přípravu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Babice. 

logo olomoucky kraj 

V roce 2012 získala naše obec tyto dotace:

 Obnova dopravní a jiné technické infrastruktury v obci Babice

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ ZE STÁTNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO
INTERVENČNÍHO FONDU (SZIF)

v rámci opatření III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic

Programu rozvoje venkova ČR v roce 2012

Realizace lokálního biocentra LBC 20a  v obce Babice u Šternberka

Akce je realizována diky finanční podpoře Operačního programu Životní prostředí, podporovaného z prostředků ERDF/FS, včetně spolufinancování ze SFŽP ČR.

Výše finanční podpory činí 878 771,- Kč.

Logo EUProgram rozvoje venkova

 

 

 

Obnova kamenného kříže u kostela Všech svatých v obci Babice u Šternberka

Akce je realizována díky finanční podpoře Olomouckého kraje z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2012.

Výše finanční podpory činí 32 480,--Kč.

Olomoucký kraj - logo

Olomoucký kraj poskytl příspěvek ve výši 15.000,- Kč na pořízení,rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Babice.

Olomoucký kraj - logo 

V roce 2011 získala naše obec tyto dotace

Akce „Výměna oken KD“je realizována z dotace projektu na podporu rodiny vítězné obci v celostátní soutěži Ministerstva práce a sociálních věcí „Obec přátelská rodině 2010“, kategorie do 500 obyvatel.

 

 

 Akce "Obnova chodníků" je realizována za finanční spoluúčasti Ol. kraje z Programu obnovy venkova. 

Výše příspěvku - 500 000,- Kč. 

 

 

V roce 2010 získala naše obec tyto dotace: 

Akce "Oprava kamenného kříže Babice" je realizována díky poskytnuté dotaci Olomouckého kraje z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2010. Výše dotace činí 50 000,--Kč.

 

Akce "Oprava a rekonstrukce Obecního úřadu" je realizována za finanční spoluúčasti Ol. kraje z Programu obnovy venkova. Výše příspěvku - 500 000,--Kč.

 

V roce 2009 získala naše obec tyto dotace: 

Akce "B.J. 6PB - PČB Babice u Šternberka"(termín dokončení 30. 11. 2010), je realizována za finanční spoluúčasti MMR v rámci podprogramu "Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2009".
Výše příspěvku - 3,600 mil.Kč.

„Stavební obnova Základní školy v Babicích včetně venkovních hřišť“

Výše příspěvku - 7 445 103,- Kč

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci opatření III.2.1. Občanské vybavení a služby Programu rozvoje venkova ČR