Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky, nařízení obce

 Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Babice 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

 

01.01.2024

Obecně závazná vyhláška obce Babice 1/2023 o místním poplatku ze psů.pdf

01.01.2024

Obecně závazná vyhláška obce č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství .pdf

01.01.2022

Obecné závazná vyhláška obce č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

01.01.2022

Obecně závazná vyhláška č.2/2019, o místním poplatku ze psů.pdf

01.01.2020

Obecně závazná vyhláška č.1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.pdf

 

Obecně závazná vyhláška č.2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.pdf

01.04.2017

Obecně závazná vyhláška č.1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.pdf

01.04.2017

Nařízení obce Babice č.1/2015 - Tržní řád (zákaz podomního a pochůzkového prodeje)

01.01.2016 

Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

03.03.2011

Obecně závazná vyhláška č.1/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí  
Obecně závazná vyhláška č.5/2004 kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.5/1995. o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů 01.01.2005
Obecně závazná vyhláška obce Babice č. 3 ze dne 26.7.2004 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

01.09.2004

Požární řád obce Babice.

15.06.2004

Směrnice obce

Směrnice č.2/2015 - Organizační řád obce

01.09.2015

Směrnice o ochraně osobních údajů.pdf   25.5.2018 
Směrnice č.1/2022 - stanovení podmínek pro poskytnutí příspěvku na stravování uvolněným členům ZO .pdf 01.07.2022 
Směrnice č.2/2022 - stanovení podmínek pro poskytnutí příspěvku na stravování zaměstnancům obce.pdf 01.07.2022
Směrnice č.3/2022-pravidla pro přidělování obecních nájemních bytů.pdf 01.07.2022

Veřejnoprávní smlouvy 

Informace pro občany, ostatní dokumenty

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

 

Usnesení zastupitelstva

 

ROK 2023

Zápis č.1/2023 z jednání ZO dne 16.1.2023.pdf

Zápis č.02/2023 z jednání ZO dne 13.2.2023.pdf

Zápis č.03/2023 z jednání ZO dne 13.3.2023.pdf

Zápis č.04/2023 z jednání ZO dne 17.4.2023.pdf

Zápis č.05/2023 z jednání ZO dne 15.5.2023.pdf

Zápis č.6/2023 z jednání ZO dne 19.6.2023.pdf

Zápis č.7/2023 z jednání ZO dne 31.7.2023.pdf

Zápis č.8/2023 z jednání ZO dne 28.8.2023.pdf

Zápis č.09/2023 z jednání ZO dne 25.9.2023.pdf

Zápis č.10/2023 z jednání ZO dne 6.11.2023.pdf

Zápis č.11/2023 z jednání ZO dne 18.12.2023.pdf

 

  

 

ROK 2022

Zápis č.1/2022 z jednání ZO dne 31.1.2022.docx

Zápis č.2/2022 z jednání ZO dne 28.2.2022.docx

Zápis č.3/2022 z jednání ZO dne 28.3.2022.docx 

Zápis č.4/2022 z jednání ZO dne 25.4.2022.docx

Zápis č.5/2022 z jednání ZO dne 23.5.2022 .docx

Zápis č.6/2022 z jednání ZO dne 20.6.2022.docx

Zápis č.7/2022 z jednání ZO dne 18.7.2022 .docx

Zápis č.8/2022 z jednání ZO dne 22.8.2022.docx

Zápis č.9/2022 z jednání ZO dne 19.9.2022.docx

Zápis č.10/2022 z jednání ZO dne 17.10.2022-ustavující schůze.docx

Zápis č.11/2022 z jednání ZO dne 26.10.2022.docx

Zápis č.12/2022 z jednání ZO dne 21.11.2022.docx

Zápis č.13/2022 z jednání ZO dne 20.12.2022.docx

 

 

ROK 2021

Zápis č.1/2021 z jednání ZO dne 18.1.2021.docx

Zápis č.2/2021 z jednání ZO dne 15.2.2021.docx

Zápis č.3/2021 z jednání ZO dne 15.3.2021.docx

Zápis č.4/2021 z jednání ZO dne 12.4.2021.docx

Zápis č.5/2021 z jednání ZO dne 10.5.2021.docx

Zápis č.6/2021 z jednání ZO dne 17.6.2021.docx

Zápis č.7/2021 z jednání ZO dne 19.7.2021.docx

Zápis č.8/2021 z jednání ZO dne 16.8.2021.docx

Zápis č.9/2021z jednání ZO dne 13.9.2021.docx

Zápis č.10/2021 z jednání ZO dne 11.10.2021.docx

Zápis č.11/2021 z jednání ZO dne 8.11.2021.docx

Zápis č.12/2021 z jednání ZO dne 6.12.2021.docx

Zápis č.13/2021 z jednání ZO dne 20.12.2021.docx

 

 

Oznámení

Obecní úřad je Vám k dispozici vždy v úřední hodiny v pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:30 hodin.

Děkujeme za pochopení