Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky, nařízení obce

 Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č.1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.pdf

 

Obecně závazná vyhláška č.3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

01.01.2018

Obecně závazná vyhláška č.2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.pdf

01.04.2017

Obecně závazná vyhláška č.1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.pdf

01.04.2017

Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

01.01.2017

Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o místním poplatku ze psů.pdf

01.01.2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2016 

Nařízení obce Babice č.1/2015 - Tržní řád (zákaz podomního a pochůzkového prodeje)

01.01.2016 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Babice

01.04.2015

Obecně závazná vyhláška č.1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2013

1/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

03.03.2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů

01.01.2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, 01.01.2009
Obecně závazná vyhláška č.1/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí  
Obecně závazná vyhláška obce Babice č.2/2007 ze dne 10.12.2007, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.1/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2008
Obecně závazná vyhláška č.5/2004 kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.5/1995. o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů 01.01.2005
Obecně závazná vyhláška obce Babice č. 4 ze dne 13.12.2004 kterou se mění a doplňuje vyhláška č.1/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2005

Obecně závazná vyhláška obce Babice č. 3 ze dne 26.7.2004 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

01.09.2004

Obecně závazná vyhláška obce Babice č. 2 ze dne 23.8.2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

01.10.2004

Požární řád obce Babice.

15.06.2004

Obecně závazná vyhláška obce Babice č. 2 ze dne 8.12.2003 o místním poplatku ze psů

01.01.2004

Obecně závazná vyhláška obce Babice č.1/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

01.01.2004

Herní řád víceúčelového hřiště v Babicích

19.04.2004

Směrnice obce

Směrnice č.2/2015 - Organizační řád obce

Směrnice o ochraně osobních údajů.pdf 

 

01.09.2015

 25.5.2018

 

   
   
   


 

Veřejnoprávní smlouvy 

VPS na úseku spec. stavebního úřadu.pdf

VPS přestupky dodatek č.1.pdf

 

Informace pro občany, ostatní dokumenty

Pracovní řád obce Babice 2018-2022.pdf

Plán rozvoje sportu obce Babice 2019-2022.pdf

 

Krizová připravenost obce Babice.pdf 

Ceník Vodného a Stočného na r. 2017 (2).pdf

Ceník Vodného a Stočného na r. 2018.pdf

Ceník Vodného a Stočného na r.2019.pdf 

Pravidla pro vyřizování petic a stížností.pdf

 

 

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

 

Usnesení zastupitelstva

ROK 2019 

Zápis č.01/2019 z jednání ZO dne 21.1.2019.docx

Zápis č.02/2019 z jednání ZO dne 18.2.2019.docx

Zápis č.3/2019 z jednání ZO dne 18.3.2019.docx

Zápis č.4/2019 z jednání ZO dne 15.4.2019.docx

Zápis č.5/2019 z jednání ZO dne 20.5.2019.docx

Zápis č.6/2019 z jednání ZO dne 10.6.2019.docx

Zápis č.7/2019 z jednání ZO dne 8.7.2019.docx

Zápis č.8/2019 z jednání ZO dne 5.8.2019.docx

 

 

ROK 2018

Zápis č.01/2018 z jednání OZ dne 22.1.2018.docx

Zápis č.02/2018 z jednání ZO dne 19.2.2018.docx

Zápis č.03/2018 z jednání ZO dne 19.3.2018.docx

Zápis č.04/2018 z jednání ZO dne 16.4.2018.docx

Zápis č.05/2018 z jednání ZO dne 15.5.2018.docx

Zápis č.06/2018 z jednání ZO dne 11.6.2018.docx

Zápis č.07/2018 z jednání ZO dne 9.7.2018.docx

Zápis č.08/2018 z jednání ZO dne 6.8.2018.docx

Zápis č.09/2018 z jednání ZO dne 3.9.2018.docx

Zápis č.10/2018 z jednání ZO dne 1.10.2018.docx

Zápis č.11/2018 z ustavujícího zasedání dne 29.10.2018.docx

Zápis č.12/2018 z jednání ZO dne 19.11.2018.docx

Zápis č.13/2018 z jednání ZO dne 17.12.2018.docx

 

 

Oznámení

Obecní úřad je Vám k dispozici vždy v úřední hodiny v pondělí a ve středu od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin.

Děkujeme za pochopení